Λογιστής / Λογίστρια

Η KSM Human Resources, αναζητά για λογαριασμό πελάτης,

ΛΟΓΙΣΤΗ / ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

Προφίλ Υποψηφίου:

 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε αντίστοιχο ρόλο σε εμπορική επιχείρηση
 • Άδεια Α’ Τάξης
 • Μεθοδικότητα, οργάνωση, προσοχή στη λεπτομέρεια
 • Ομαδικότητα, συνεργασία
 • Απόφοιτος Οικονομικής / Λογιστικής Σχολής

 

Περιγραφή Θέσης:

 • Έκδοση μισθοδοσίας
 • Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων
 • Λογιστικές καταχωρήσεις της εμπορικής διαχείρισης
 • Εναρμόνιση της εταιρείας με την ισχύουσα νομολογία σε φορολογικά θέματα, εργατικά,  θέματα ΓΕΜΗ κοκ
 • Διεκπεραίωση λογιστικών εργασιών τέλους χρήσης
 • Κλείσιμο βιβλίων και υποβολή της ετήσιας δήλωσης φόρου εισοδήματος
 • Εσωτερικές χρηματοοικονομικές αναφορές

 

Προσφέρονται: 

 • Πολύ ικανοποιητικός μισθός
 • Σταθερό περιβάλλον εργασίας

 

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων

Η αγγελία αυτή δεν είναι πλέον διαθέσιμη. Δείτε τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας πατώντας στο παρακάτω κουμπί.