Στελέχη Β2Β Πωλήσεων

Η ΚSM Human Resources, για λογαριασμό πελάτη της αναζητά

Στελέχη Β2Β Πωλήσεων 

Ο πελάτης: 

Εταιρεία εμπορίας καλλυντικών προϊόντων και συμπληρωμάτων διατροφής.

Περιγραφή θέσης: 

 • Ανάπτυξη πελατολογίου – φαρμακεία στην περιοχή της Αττικής και εισαγωγή προϊόντων της εταιρείας σε αυτά
 • Διαρκής και άριστη εξυπηρέτηση πελατολογίου
 • Επίλυση πιθανών προβλημάτων
 • Παρακολούθηση της πορείας των πωλήσεων
 • Reporting πωλήσεων στη διοίκηση της εταιρείας

Προφίλ Υποψηφίων: 

 • Απαραίτητη προϋπηρεσία στο χώρο των πωλήσεων σε φαρμακεία τουλάχιστον 3 ετών (π.χ. ιατρικοί επισκέπτες)
 • Επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές ικανότητες
 • Ικανότητες οργάνωσης και διαχείρισης χρόνου
 • Δίπλωμα οδήγησης Β’

Η εταιρεία προσφέρει: 

 • Εργασία σε μια δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρεία με ποιοτικά προϊόντα
 • Σταθερός μισθός και bonus επίτευξης στόχων
 • Δυνατότητες εξέλιξης

 

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.