Υπάλληλοι Τηλεφωνικού Κέντρου

Η KSM HR αναζητά για λογαριασμό πελάτη της, όμιλο επιχειρήσεων,

Υπαλλήλους Τηλεφωνικού Κέντρου (Μάνδρα Αττικής)

 

Ο πελάτης: 

Εταιρεία logistics, εμπορικών αντιπροσώπων και χονδρικού εμπορίου. Κύρια προϊόντα διανομής: καπνικά προϊόντα, τρόφιμα, ποτά, τύπος. Βρίσκεται στη Μάνδρα Αττικής.

Ο ρόλος: 

Οι υπάλληλοι του τηλεφωνικού κέντρου είναι υπεύθυνοι για την καθημερινή ενημέρωση υπαρχόντων πελατών, σχετικά με τις προσφορές που ισχύουν για τα προϊόντα της επιχείρησης με σκοπό την παραγγελία αυτών. Με την ενημέρωση του πελάτη, καταγράφεται η παραγγελία στο σύστημα, ώστε να ενημερωθεί η αποθήκη. Όλη η διαδικασία γίνεται με προηγμένα τεχνολογικά συστήματα, τα οποία διευκολύνουν τον εργαζόμενο και μειώνουν το χρόνο καταγραφής της παραγγελίας.

Ωράριο εργασίας: 12.00 – 20.00 ή 12.00 – 18.00 (κάθε εργαζόμενος/η μπορεί να επιλέξει το ωράριο που τον/την εξυπηρετεί)

Προφίλ Υποψηφίων: 

  • Διάθεση για εργασία
  • Επικοινωνιακός χαρακτήρας
  • Άριστη χρήση Η/Υ
  • Ταχύτητα πληκτρολόγησης
  • Προσοχή στη λεπτομέρεια
  • Κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής

Προσφέρονται: 

  • Πολύ ικανοποιητικός σταθερός μισθός
  • Bonus ανά παραγγελία

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.