Όροι Χρήσης

Ο επισκέπτης / χρήστης των υπηρεσιών του παρόντος ιστοτόπου ksmhr.gr (εφεξής ο «ιστότοπος») κατανοεί και αποδέχεται ότι το σύνολο των σελίδων/υπηρεσιών παρέχεται «όπως είναι» και ο ιστότοπος [...]